اگر خود را شکست خورده بپندارید شکست می خورید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اگر خود را شکست خورده نپندارید پیروزید .

اگر طالب پیروزی هستید اما فکر می کنید توانایی آنرا ندارید موفق نخواهید شد.

اگر فکر می کنید که می بازید حتما می بازید.

همه چیز به ذهن شما بستگی دارد .

اگر خود را انسانی عاجز و مفلوک می دانید مفلوک و عاجز هستید .

برای رشد کردن باید اوج بگیرید .

برای پیروزی و دریافت جایزه باید به خود مطمئن باشید .

لزوما قوی ترین ها و سریع ترین ها پیروز نمی شوند. پیروز کسی است که فکر می کند می تواند پیروز شود.

 

"ناپلئون هیل -- کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

/ 0 نظر / 7 بازدید