فاصله ها

 

وعشق صدای فاصله هاست                                      

صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزن

                                              وبا شنیدن یک هیچ کدر میشوند

Image hosting by TinyPic

/ 0 نظر / 35 بازدید