امروز نخستين روز آينده است

وفردا پايان امروز

Image hosting by TinyPic

 

خيال عشق هميشه تنهاترين رويای هستی است

 

چيزی بگو که ارزش آن بيش از خاموشی باشد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید