گفتی برو

گفتم به چشم           اين بود کلام آخری

گفتی خداحافظ تو          گفتم همين گفتی همين....

گريه نکردم پيش تو           با اينکه پرپر می زدم

با خون دل از پيش تو رفتم و باز نيومدم

بازی عشق تو رو جانانه باختم

مثل بازنده خوب مردانه باختم

..........................

/ 0 نظر / 6 بازدید