نتورک يعنی کوئست

کوئست يعنی تيم ورک

تيم ورک يعنی برنامه ريزی

برنامه ريزی يعنی صداقت

صداقت  يعنی اتحاد

اتحاد يعنی من وتو

من وتو يعنی ما

ما يعنی پيروزی

پيروزی يعنی رسيدن به هدف

هدف يعنی  دليل زيستن

دليل زيستن يعنی هدف

 

 

پس بياييم برای هدفمان تعهد دهيم و تا رسيدن به آن از هيچ تلاشی دريغ نکنيم .

فکر کنيم               ارتباط داشته باشيم             يک تيم باشيم

/ 0 نظر / 6 بازدید