سوسوی امید در نگاه مانیست

یک ماهی آزاد در این دریا نیست

شاید همگی ز بی هوایی مردند

دیدید کسی به فکر ماهی ها نیست

/ 0 نظر / 7 بازدید