من ازگفتن  كلمه دوست دارم  سيرم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

به اون كسي كه بايد دل ببندم بستم

 

اين غرور نيست كه به كسي نميگم دوست دارم

 

من نميخوام به كسي تمسخر بكنم

 

 

من عشقم پاك و سادست .نه سنگ دلم نه بي رحم

نه مغرور

 

 

قصه هاي دل كندنمو دريا ها ميدونن موجها ميدونن

 

ساحل بيكسي ها خوب ميدونن

 

 

ميدوني من از چه نسلي ام   از كدوم دريا صحبت ميكنم

 

نه نميدوني ؟

 

دوست دارم رو روي دريا مينويسم  روي موجها

 

 روي ساحل مرطوب  روي قلب خستم

 

/ 0 نظر / 13 بازدید