زيباتر

 چشم تو از كهكشان راه شيري هم سرست
پيش چشمان تو ياس و ناز و مريم پر پر است
من نمي دانم چه رازي بين عشق و اسم توست
 اسم تو از هر چه زيباتر ديده ام زيباتر است

eyeavishan.jpg

/ 0 نظر / 2 بازدید