منم من ناله مرغ  شبانه     منم من توي غربت توي پايز <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

منم من قصه تلخ شكستن      منم من از هواي گريه برفي

 

 

 

 Image hosting by TinyPic

 

 

درديم چوخ تو اورائيم ده                              

                       

                                                     بيلن يختو بيلن يختو                                  

 

گوزلريمنن دام دام ياش آخار                             

                

                               سيلن يختو سيلن يختو

 

Image hosting by TinyPic

 

 

چند روزي ست دلم تنها و غمگين ست

 

وهمه دريغ از من ...

 

 د لم مي خواست ميان اين غمها سر بر

 

شانه گوشه اي آشنا ميگذاشتم ....

 

ولي افسوس افسوس....

 

/ 0 نظر / 11 بازدید