من تمنا كردم

كه تو با من باشي تو بمن گفتي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- هرگز، هرگز

پاسخي سخت و درشت

و مرا غصه اين

هرگز

كشت .

/ 0 نظر / 2 بازدید