Image hosting by TinyPic

 

تنهای تنها در مسير عشق ماندم

ای مهربان اينك اسير عشق ماندم

ماندم ميان كوچه سرد هميشه

با شوق تو در مهرير ماندم

دل در نگاه آخرم آغوش باز كرد

زخمی ترين از درد تير عشق ماندم

ديدی نگاه خيس مارا زير باران

نمناك اما در كوير عشق ماندم

تنهای تنها در نگاهم خانه كردی

تنهای تنها در مسير عشق ماندم

 

/ 0 نظر / 12 بازدید